» Zadanie dofinansowane ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Zadanie dofinansowane ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy"                                                                                          

- " Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - pańswowego funduszu celowego"

Program: "Infrastruktura domów kultury"

Całkowita wartość projektu - 4 064 679,00 PLN                                                                                                                      z tego: MKDNiS - 1 440 000,00 PLN  35,43%

 

Zakończone w 2023 roku.

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy i modernizacji budynku GOKSiR. Obiektu usytuowanego w centrum miejscowości Biszcza który stał się dostępny dla osób niepełnosprawnych i przyczynił się bezpośrednio do  poprawy warunków pracy instytucji kultury, zapewniając atrakcyjne oferty kulturalne adresowane do środowisk twórczych, mieszkańców i turystów. W szczególności projekt obejmował m.in: dobudowę zascenia teatralnego, rozbudowę zaplecza sali widowiskowej, rozbudowę nieużytkowego poddasza dla celów użytkowych, termomodernizacje, czy przebudowę pokrycia dachowego. Zmodernizowane zostały również pomieszczenia biblioteki, muzeum i sale prób zespołów przynależnych do GOKSiR. Zakupiono i zamontowano także sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji działań miękkich, które zwiększą dostęp i podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne (multimedia). Zadanie było realizowane w 3 etapach w latach 2021, 2022, 2023.

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners