Urząd Gminy w Biszczy MKDNiS Green Velo BKS Albatros Parafia Najświętszego Serca jezusa w Biszczy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Narodowa Cyfrowe Archiwum Tradycji Regionalnej Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy bank Spółdzielczy w Biszczy Logo Perełka
Pogoda

» Zadanie dofinansowane ze środków MKDNiS

Zadanie dofinansowane ze środków MKDNiS

Nazwa zadania: "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy"                                                                                          

- " Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - pańswowego funduszu celowego"

Program: "Infrastruktura domów kultury"

Całkowita wartość projektu - 4 064 679,00 PLN                                                                                                                      z tego: MKDNiS - 1 440 000,00 PLN  35,43%

 

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy i modernizacji budynku GOKSiR. Obiekt usytuowany w centrum miejscowości Biszcza stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych i przyczyni się bezpośrednio do  poprawy warunków pracy instytucji kultury, zapewniających atrakcyjne oferty kulturalne adresowane do środowisk twórczych, mieszkańców i turystów. W szczególności projekt obejmuje m.in: dobudowę zascenia teatralnego, rozbudowę zaplecza sali widowiskowej, rozbudowę nieużytkowego poddasza dla celów użytkowych, termomodernizacje, czy przebudowę pokrycia dachowego. Zmodernizowane zostaną również pomieszczenia biblioteki, muzeum i sale prób zespołów przynależnych do GOKSiR. Projekt zakłada również zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań miękkich, które zwiększą dostęp i podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne (multimedia). Projekt będzie realizowany w 3 etapach w latach 2021, 2022, 2023.

 

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2021 Net Partners