» Gminna Orkiestra Dęta w Biszczy

Gminna Orkiestra Dęta w Biszczy

Historia Gminnej Orkiestry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

    Początki  działalności  Gminnej  Orkiestry  Dętej  w  Biszczy  sięgają   lat  trzydziestych ubiegłego  stulecia.

W  1934 roku   za    uzyskane   ze   składek   miejscowego  społeczeństwa,   pieniądze,  zakupiono  pierwsze

instrumenty. Niestety działalność orkiestry trwała tylko kilka lat. W 1939 roku wszystkie instrumenty muzyczne

zostały  zrabowane  przez  wojska  Armii  Radzieckiej, tym  samym  powodując  jej  rozpad. Próby odzyskania

instrumentów po wojnie nie powiodły się.

   Jednakże   pamięć  o   orkiestrze   przetrwała   i  na  początku   2006  roku  postanowiono ją  reaktywować.

Z   inicjatywy   ówczesnej   pani   wójt   Genowefy  Tokarskiej,   zakupiono  instumenty  i  ogłoszono nabór do

orkiestry. Dzięki  aktywnej dzialności grupy miłośników muzyki, determinacji, systematycznej pracy i wsparciu 

finansowym władz  gminy z panem wójtem Zbigniewem  Pyczko na czele, orkiestra stale podnosi swój poziom

i  zwiększa stan  liczebny. Swoim repertuarem uświetnia uroczystości państwowe, gminne i parafialne. Po raz

pierwszy  w  nowym składzie zaprezentowała swoje umiejętności  poczas rocznicy Odzyskania Niepodległości

w 2006 roku, w  następującym  składzie:  Jeleń Ryszard, Szkoda Wiesław, Oleszczak Jarosław, Nicpoń  Józef,

Siek  Krzysztof, Jeleń  Dariusz,  Pieczonka Jan, Fus  Andrzej, Fus  Wojciech, Fus  Stanisław, Orowicz Edward

oraz gościnnie Smiałko Kazimierz.

   Natomiast w 2008 roku wystąpiła po raz pierwszy na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Powiatu

Biłgorajskiego, gdzie  zajęła II miejsce. Swój repertuar prezentuje także  poza  terenem  gminy  i  powiatu  np.

dwukrotnie na Galii  Orkiestr Dętych w  Brzózie Królewskiej oraz festynie organizowanym przez władze Miasta

i  Gminy  Annopol. 15 maja  2016 roku swoim  występem uświetniła  140 rocznicę powstania jednostki Straży 

PożarnejRudniku  nad Sanem  i  Powiatowy Dzień  Strażaka  w  Powiecie Niżańskim. Orkiestra zapewniała

tez  oprawę  muzyczną  imprez okolicznościowych w sąsiednich gminach między innymi  w  Gminie  Harasiuki,

Gminie Biłgoraj  oraz Gminie Tereszpol. Od  2010  roku stan  liczebny orkiestry  wynosi  od  22  do  24 osób.

Śmiało można powiedzieć, że jest orkiestrą wielopokoleniową. Najstarszy członek orkiestry liczy ponad 70  lat

a  najmłodszy 12 lat. Różnica wieku nie przeszkadza im tworzyć zgrany zespół, którego  członków niewątpliwe

łączy  miłość do muzyki. Kapelmistrzem  i  " dobrym duchem " orkiestry od  początku  jej  powstania  jest  pan

Ryszard  Jeleń. Jego  pasja i  zaangażowanie,  pozwala  stale  podnosić  poziom  artystyczny  wykonywanych

utworów a także szkolić jej nowych członków.

   W 2010 roku powstało Stowarzyszenie  Gminnej  Orkiestry  Dętej  "Złota  Nuta", które wspiera i koordynuje

jej  działalność. Jej  prezesem  jest  pan  Wiesław  Szkoda.  Siedziba   stowarzyszenia  i  orkiestry  to  Gminny

Ośrodek Kultury,  Sportu i Rekreacji w Biszczy.

 

Galeria zdjęć

 

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners