» Stowarzyszenia i organizacje

Stowarzyszenia i organizacje

STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY

Zarejestrowane 22.12.2004 roku w SĄDZIE REJONOWYM w Lublinie pod numerem KRS 0000224753, powstało w miesiącu czerwcu tegoż roku. Wcześniej, bo od wiosny 2000 roku działało jako organizacja nieformalna pod nazwą Komitet Renowacji Kościołka p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI BISKIEJ

Stowarzyszenie istnieje i działa od maja 2007 roku, zarejestrowane w KRS w lipcu tegoż roku. Jeszcze przed rejestracją jako grupa nieformalna rozpoczęło realizację projektu pt. “Z tradycją w przyszłość” Projekt został dobrze oceniony i zyskał dofinansowanie w programie Działaj Lokalnie.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BISZCZY

Stowarzyszenie postało na początku grudnia 2014 roku w gminie Biszcza. Stowarzyszenie założył komitet założycielski w składzie: Ewa Kiszka, Urszula Cyc i Krzysztof Łokaj, który został prezesem organizacji. Stowarzyszenie skupia 16 członków, mieszkańców Biszczy II, jednak do grona organizacji zaproszone są wszystkie chętne osoby z Gminy, które chcą działać społeczne na rzecz swojej miejscowości.  

STOWARZYSZENIE ORKIESTRY DĘTEJ „ZŁOTA NUTA” W BISZCZY

Organizacja działa od 2010 roku w Biszczy. Prezesem stowarzyszenia jest Wiesław Piotr Szkoda, który jest współzałożycielem orkiestry.

Stowarzyszenie liczy 24 członków. Są to w większości muzycy grający w orkiestrze. W okresie swojej działalności zrealizowano dwa projekty dofinansowane z Lokalnej Grupy Działania z których zakupiono nowe instrumenty i doposażono Szwadron Kawalerii w stroje ułańskie. Wykonano też siłownię zewnętrzną, która służy miejscowej społeczności.

Stowarzyszenie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy.

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners